пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Част втора - продължение

Основната задача на настоящият пътеводител е да се опишат и покажат нагледно голяма част от туристическите пътеки и маршрути в Централна Стара планина, които започват от някъде в ниското и завършват на централното било, а качил се там всеки да реши сам за себе си накъде ще поеме.

Продължителността на маршрутите са дадени в двете посоки: на качване и слизане. Това са чистите времена за преминаване, при средно темпо на вървене, без да са включени почивките. И това всичко при нормални метеорологични условия. При гъста мъгла, снежни натрупвания и други времето за преминаване по даден маршрут значително се увеличава.

Една част от маршрутите са достъпни през цялата година, други само в безснежните периоди. През зимните месеци, при наличието на сняг, задължително и с повишено внимание трябва да се преминава само по зимната маркировка, като при изкачването на върховете ползването на пикел, котки и снегоходки е задължително.

В отделните части са описани накратко всички хижи, заслони, населени места, изходни пунктове, забележителности, защитени територии, резервати, паметници и други обекти, свързани с планината.

Почти всички маршрути преминават през територията на Национален парк Централен Балкан, а голяма част и през защитени местности и резервати. Описаните в пътеводителя пътеки са само за нагледно представяне как и от къде би могъл да се пресече Балканът, като всеки турист е длъжен да спазва разпоредбите на Паркова дирекция и други органи, и сам за себе си да преценя от къде може да преминава.

Условно маршрутите са групирани по населени места или местности, от които започват, като краят им почти винаги е на централното Старопланинско било.

По-долу са изброени маршрутите описани в тази втора част от пътеводителя:

1. Маршрути около Троян:

мах. Голяма Рибна-вр. Дундова могила-вр. Янковска могила-вр. Чучул-х. Чучул-вр. Лепенят

2. Маршрути около Черни Осъм:

Черни Осъм-вр. Поленици-вр. Карджунска могила-вр. Янковска могила-вр. Чучул-х. Чучул-вр. Лепенят

мах. Стойновското-вр. Високата могила-вр. Букова могила-вр. Писаният камък-заслон Орлово гнездо

м. Смесите-мах. Нешковци-резерват Стенето-х. Дерменка

м. Смесите-Зорнов рът-х. Амбарица-Дълги дял-седл. Платнешки ярове

м. Смесите-х. Яворова лъка-м. Краево присое-х. Амбарица-Големия харман-х. Добрила

м. Смесите-х. Яворова лъка-р. Малка Крайовица-х. Амбарица-Кралимаркова дупка-х. Дерменка

м. Смесите-х. Яворова лъка-м. Новоселски поленици-Видимска пътека-седл. Плевнята

ВЕЦ Черни Осъм-мах. Глушка-Зелениковски манастир-м. Смесите

3. Маршрути около Априлци:

мах. Кънчовци-р. Стърна-Козята пътека-х. Плевен-Видимската пътека-седл. Плевнята

х. Видима-м. Нейчовото-рид Корделата-Бъзов дял-х. Плевен-м. Пещта-Кривините-заслон Ботев

ВЕЦ Видима-м. Мазането-х. Плевен-м. Пеща-Кривините-заслон Ботев

ВЕЦ Видима-м. Мазането-х. Плевен-м. Пеща-вр. Дюзчал (зимен вариант на маршрута)

ВЕЦ Видима-м. Мазането-скала Купата-Млечни чал

Екопътека Водните дупки: м.Мазането-х. Плевен-пещера Водните дупки

Екопътека Видимско пръскало: ВЕЦ Видима-р. Пръскалска-Видимското пръскало

Екопътека По пътя на Балканджиите: Турски дол-заслон Турски рът-Свиновете-Бунаря-Мечо чакало-м. Плевнята

ВЕЦ Видима-р. Пръскалска-Турски рът-седл. Кънчовото-седл. Русалийски гробища

кв. Острец-р. Рибна-пам. Цанко Дюстабанов-вр. Русалка (Марагидик)-х. Тъжа

кв. Острец-р. Острешка-Русалийски проход-х. Тъжа

4. Маршрути около Тъжа:

Тъжа-х. Русалка-х. Триглав-Кадемлийското пръскало-м. Смесите

Тъжа-вр. Седлювец-Пенчовско пръскало-вр. Малка Козя стена-Пенчов чукар-х. Мандрата

5. Маршрути около Калофер:

м. Паниците-Заногата-вр. Кулата-седл. Русалийски гробища

м. Паниците-м. Сливката-х. Рай-Тарзановата пътека-вр. Ботев

м. Паниците-м. Сливката-х. Рай-м. Башмандра-седл. Дюза-вр. Жълтец

м. Паниците-м. Сливката-х. Рай-м. Башмандра-Башмандренска река-заслон Ботев

м. Паниците-м. Сливката-заслон Бункера-заслон Рудината-заслон Маринка

Манастирски тур: Калоферски манастир-Аязмото-м. Белите брегове-Малкото манастирче-рид Стражата-м. Сливката-Бивак Бяла река

Екопътека Бяла река

Калоферски манастир-рида Чуфадарица-масива Равнец-седл. Дюза-заслон Ботев

6. Маршрути около Васил Левски:

Васил Левски-вр. Гьозкая-м. Манастирчето-Пашакая-м. Сините камъни-седл. Дюза-заслон Ботев

7. Маршрути около Карлово:

Карлово-Меден дол-Арапчанска мандра-Лъснатия тас-м. Сините камъни-седл. Дюза-заслон Ботев

ТИЦ Карлово-Червените брегове-Тънкия рът-х. Равнец-вр. Кочмара-седл. Дюза-заслон Ботев

ТИЦ Карлово-рид Средната поляна-х. Равнец-м. Булката-Гергеванлъ бурун-х. Васил Левски-заслон Залъмово кладенче-х. Добрила

ТИЦ Карлово-рид Средната поляна-х. Равнец-х. Хубавец-х. Балкански рози-Сладкото дере-м. Топалица-билото западно от вр. Костенурката

Туристическа спалня Васил Левски-Стара река-Баража-х. Хубавец-х. Балкански рози-х. Васил Левски-седл. Дюза-заслон Ботев

Туристическа спалня Васил Левски-Стара река-Баража-х. Хубавец-Малката река-заслон Хубавец-Ортабурун-вр. Малък Купен

Туристическа спалня Васил Левски-Стара река-Баража-х. Хубавец-Малката река-Дъбенския егрек-седл. Платнешки ярове

Туристическа спалня Васил Левски-Кръста-вр.Сакарица-заслон Залъмово кладенче-вр.Залъмица-седловината югозападно от вр. Амбарица

8. Маршрути около Сопот:

Сопот-рид Остро бърдо-вр. Голям Сопотски Купен-м. Конарското-билото източно от х. Добрила

Манастир св. Спас-р. Манастирска-Сопотски водопад-Почивалото-Пресечен камък-х. Добрила

Манастир св. Спас-р. Манастирска-Сопотски водопад-Почивалото-Пресечен камък-х. Незабравка-м. Чамлъка

Екопътека Аневското кале (Копсис)

9. Маршрути около Иганово:

Иганово-Татарска поляна-заслон Гердектепе 

Иганово-Игановска поляна-билото западно от Венците

10. Маршрути около Кърнаре:

Кърнарско ханче-Завода-Голямата поляна-х. Певците-вр. Келкая 

Кърнарско ханче-Горски дол-Късият елак-х. Пешова мъка-м. Бахчиите

Кърнарско ханче-Джафардере-Водопада на Червената скала-заслон Орлово гнездо

Екомаршрут Беклемето: Римски път Виа Траяна-вр. Куртхисар-вр. Влашките мандри- вр. Сиврията

11. Билен маршрут Ком-Емине:

От запад на изток: Троянски проход-заслон Орлово гнездо-х. Дерменка-заслон Гердектепе-х. Добрила-вр. Голям Купен-заслон Ботев-вр. Ботев-заслон Маринка-х. Тъжа-м. Смесите

От изток на запад:м. Смесите-х. Тъжа-заслон Маринка-вр. Ботев-заслон Ботев-вр. Голям Купен-х. Добрила-заслон Гердектепе-х. Дерменка-заслон Орлово гнездо-Троянски проход


Назад


"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 37 / Вчера 56 / Общо 161176 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved