пътеводител на централна стара планина - част 1 пътеводител на централна стара планина - част -2 пътеводител на централна стара планина - част 3

.

Маршрут 5: м. Смесите (610 м) – Зорнов рът – хижа Амбарица (1510 м) – Дълги дял – седловина Платнешки ярове (1940 м)

Маркировка: лентова зелена. След хижа Амбарица по билото на Дълги дял има зимна стълбова маркировка. Картова схема: 14, 28 и 42.
Продължителност: 4 часа и 30 мин. Изкачване: 1430м. Слизане: 100м. В обратна посока: 3 часа и 50 мин. Маршрутът може да се използва през цялата година.От м. Смесите се поема в дясно по пътя пресичащ р. Крайовица. Веднага след моста в ляво се отделя маркираната пътека към хижа Амбарица (1510 м), а по пътя продължава маршрут 4 през мах. Нешковци към резерват Стенето и хижа Дерменка (1520 м).

Началото на пътеката е в ляво при каменните стъпала и останките на няколко съборени бараки. Поема се нагоре по хребета в южна посока. Пътеката е много стръмна и почти без завои се изкачва през вековната букова гора. За около 1 час се преодолява значителна денивелация и се излиза на билото на Зорнов рът, явяващ се най-северно продължение на мощния рид Дълги дял, спускащ се от вр. Малка Амбарица (2143 м) на север към хижа Амбарица. Продължава се в южна посока по вододела на реките Черни Осъм и Крайовица, като вече значително се усеща по-умерения наклон на терена. С леко подсичане от изток на поредното билно възвишение се излиза в м. Краево присое – най-горния край на спускащата се по хребета Папратлива поляна. При ясно време от тук се откриват красиви пейзажи от алпийската част на Старопланинското било. На това място пътеката се засича с идващия от долу през поляната от х. Яворова лъка (740 м) маршрут 6 (До тук около 1 час и 50 мин).

От поляната двата маршрута продължават в югозападна посока, преминават през смесена гора и след около 15 мин излизат на малка гола полянка в м. Самара, явяваща се седловинка между две гористи хълмчета. От там нататък гората значително се разрежда, пътеката променя посоката си на юг и навлиза в територията на Национален парк „Централен Балкан“. С леки подсичания на билните възвишения маршрутът плавно се изкачва над гористия пояс и излиза в подножието на вр. Момина могила (1590 м) където е построена хижа Амбарица (По целият път от м. Смесите до хижата няма вода) (До тук около 2 часа и 50 мин).

Хижа Амбарица (1510 м) се намира на рида Дълги дял в североизточното подножие на вр. Момина могила. Представлява комплекс от две масивни сгради – нова и стара хижа, с общ капацитет 110 места (в момента старата хижа неработи), с вътрешни и външни санитарни възли и баня, електрифицирана от агрегат и фотоволтаици, отоплението е с печки на твърдо гориво, има кухня, столова и лавка. Стопанисва се от фирма „Соло-Емилия Гатева“. За контакти: 02 491 00 05; 0887 895 662.

От хижата се продължава на юг. Пътеката подсича от изток вр. Момина могила и се изкачва на билото на Дълги дял, от където се открива красива гледка към Старопланинските първенци и най-вече към вр. Голям Купен (2169 м). Поема се по стълбовете в югоизточна посока и за около 30 мин се достига до разклонението в дясно на лятната пътека за хижа Добрила (1800 м) (маршрути 6) и хижа Дерменка през рида Куманица (маршрути 7). Продължава се направо по стълбовата маркировка, минаваща покрай скалата с паметната плоча на загиналите туристи от гр. Кърджали. След нови 20 мин се достига възлово място, от което на североизток от Дълги дял се откланя дългия рид Чемериката достигащ до долината на р. Крайовица близо до х. Яворова лъка. Следва ново изкачване на юг и за около 20 мин се достига до ново разклонение. Направо продължава зимната пътека, която следвайки стълбовете за около 15-20 мин излиза на билото североизточно от вр. Малка Амбарица.

Лятната пътека продължава на ляво, подсича стръмните североизточни склонове на вр. Левски (2166 м) и плавно се изкачва до билната седловина Платнешки ярове (1940 м), разположена между върховете Малка Амбарица от запад и Малък Купен (2101 м) от изток. На седловината се засичат пътеките на билен маршрут Ком-Емине и изкачващият се от юг маршрут 38 (От хижата до тук около 1 час и 40 мин или общо  4 часа и 30 мин).


Лавиноопасност: Висока в улеите спускащи се североизточно от вр. Левски. При снежни натрупвания придвижването да става по стълбовата маркировка право на юг по Дълги дял до билото, и от там да се слезе на югоизток до седловината.
Назад
"Гайд" ЕООД, гр. Бургас
телефон: 0898 632 446
E-mail: guide.staraplanina@yahoo.com

Уникални посещения: Днес 37 / Вчера 56 / Общо 161176 за 3425 дни /
Пътеводител на
Централна Стара планина

All rights reserved